Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijd reglement

Reglement 2021 Hsv ”Leudal” 


1) Inschrijven tot 1 uur voor aanvang wedstrijd. Plaats aangegeven in het wedstrijdprogramma. 
2) Inschrijfgeld € 5.00. 
3) Plaatsnummers worden links van het traject, te beginnen met no. 1 uitgezet met een minimum afstand van 20 meter. 
4) Voor alle wedstrijden geldt een vrije hengelkeuze. Er wordt wel maar met 1 hengel gevist. 
    Vissen en cuppen samen is niet toegestaan, ook niet met een cup op de wedstrijdhengel. 
5) Er mag t.o.v. het plaatsnummer 1 meter links of rechts uitgeweken worden. 
6) Eerste signaal betekent voeren en vissen, tweede signaal betekent einde wedstrijd, 
    de in het signaal aangeslagen vis telt nog mee, hengels dienen direct uit het water genomen worden. 
7) De vis dient in een deugdelijk verankerd kunststof net met een lengte van min 350 cm te worden bewaard en 
    moet tot aan weging in het water blijven. Dus niet in een emmer of dergelijke aanbieden, deze worden dan niet geteld 
8) Voor elke wedstrijd zijn er 1 op 3 geldprijzen gerekend over het totale aantal deelnemers De prijzen worden als 
    volgt verdeeld over elk vak Eerste prijs € 17.50, tweede prijs € 10.00, derde prijs €5.00, vierde prijs € 2.50 vijfde prijs € 2.50, 
    zesde prijs € 2.50. Dus in elk vak het aantal prijzen van de totale wedstrijd. Geen vis betekend geen prijs.  
    Dit zijn richtprijzen er kan van afgeweken worden. 
9) De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook. 
10) De wedstrijden die meetellen voor de koningstitel en voor de competitie zijn aangegeven op het 
       wedstrijdprogramma met een K voor Koningswedstrijd en een C voor Competitie. 
11) Alle wedstrijden worden gevist op gewicht. 
12) Er wordt gevist in vakken A en B. Bij deelname van 8 personen een vak, bij 9 of meer 2 vakken. 
      Bij ongelijk aantal is het vak beginnend met 1 het grootste. 
      Puntentelling: In ieder vak krijgt de winnaar 1 punt en de rest oplopend. 
                             Bij geen vis krijgt de deelnemer het aantal in het grootste vak als punt. 
                             Bij afwezigheid krijgt de deelnemer 10 punten 
                             Bij gelijke eindstand gaat het gewicht van alle koning en/of competitie wedstrijden de doorslag geven. 
                             Bij koning of competitie wedstrijden de wedstrijd met het meeste aantal punten niet meetellen Winnaar is 
                             diegene die het minste aantal punten heeft behaald. 
13) Alle wedstrijden worden gevist zonder natuurlijke verre de vase. Gekleurde maden zijn eveneens verboden. 
14) Uitheemsen grondels tellen niet mee en mogen dus niet in het net bewaard worden. 
15) De deelnemers die de plaatsnummers 1 en 2 geloot hebben wegen die wedstrijd samen met de wedstrijdcommissie.
16) De voerkatapult is verboden volgens de wet, gebruik op eigen risico, werpbuis e.d. zijn wel toegestaan. 
17) Het wegen zal geschieden door een met een extra gewicht verzwaard net. Na elke weging de weegschaal op nul zetten. 
18) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie in hoogste instantie. 

 Wedstrijdcommissie h.s.v. ”Leudal”