Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Reglement

Op al onze vereninginswateren zijn de Algemene voorwaarden van Sportvisserij Nederland van kracht. 
Deze zijn te vinden in de visplanner, onze site en het boekje van viswateren. 


Extra of aangepaste regels die van kracht zijn staan hieronder of aan het viswater vermeld. 

Voor de Nevengeul in Neer, de Weerdbeemden in Kessel-Eik, de Meeuwissenhof in Kessel-Eik en het afwateringskanaal OML in Buggenum is een extra TOESTEMMING en REGELEMENT nodig. Deze zijn te downloaden op onze site en alleen geldig met de vispas van HSV Leudal.

HET IS VERBODEN: 

1.  Te nachtvissen, op de verenigingswateren zonder nachtvistoestemming van HSV Leudal. 
2.  In de periode van 16 maart tot 31 juli te vissen in de Tungelroyse-beek, vanaf de Speckerbrug tot aan de zandvang in Neer. 
3.  Vissen mee te nemen, met uitzondering van 2 snoekbaarzen en maximal 10 aasvisjes tot 15cm.
4.  Te vissen op KARPER zonder degelijk landingsnet en onthaakmat. 
5.  Te zwemmen of gebruik te maken van een vaartuig.
6.  Voor jeugdleden tot en met 14 jaar te vissen met meer dan 1 hengel, met uitzondering van jeugdvispashouders (hsv Leudal). 
7.  Aas, voerresten, papier, plastic, enz. aan of in het viswater achter te laten SPAAR DE NATUUR. 

HET IS TOEGESTAAN:

1   Te nachtvissen onder voorwaarde dat men een nachtvistoestemming van HSV Leudal aanvraagt, 
     met uitzondering van de de Weerdbeemden in Kessel-eik.
2   Snoekbaarzen en aasvissen tot 15cm in het bezit te hebben. 

CONTROLE: 

Bij controle is men verplicht zijn lidmaatschapsbewijs c.q. vispas te tonen aan een zich legitimerend bestuurslid en/of een tot 
controleren bevoegd persoon, Tevens bent U verplicht alle aanwijzigingen van controleurs en bestuursleden op te volgen. 

OVERTREDING VAN DEZE VERBODEN KAN LEIDEN TOT VERBALISERING EN UITSLUITING 
VAN HET LIDMAATSCHAP, WAARSCHUWINGEN BLIJVEN 3 JAAR STAAN !!! 

ALGEMENE BEPALINGEN: 

De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen, de rechthebbende op het visrecht aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. 
De houder van dit lidmaatschapsbewijs wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist wanneer hij/zij; 
1.  Handelt in strijd met bovenstaande bepalingen.
2.  Vist in andere wateren dan waarvoor hij/zij vergunning kan tonen bij controle. 
3.  Vist met andere vistuigen dan waarvoor hij/zij vergunning kan tonen bij controle.
4.  Vist met andere dan door de minister in de Visserijwet toegestane aassoorten.